Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een kind vastloopt in het regulier onderwijs. Vaak heeft het ermee te maken dat hij/zij wat moeilijk kan meekomen omdat de groep waarin les wordt gegeven te groot is. Er wordt klassikaal lesgegeven en naar het individuele kind wordt vaak niet genoeg gekeken. Natuurlijk kun je hierover in gesprek gaan met de docent, maar als blijkt dat er geen (goede) oplossing kan worden geboden, dan is het zaak om te kijken naar andere mogelijkheden. Mijn kind loopt vast in het regulier onderwijs; wat kan ik doen? Neem zeker eens een kijkje naar de mogelijkheden van particulier basisonderwijs. In dit artikel vertellen we je graag meer over Florencius.

Vol zelfvertrouwen de wereld in

Als we kijken naar particulier onderwijs, dan is Florencius een goede optie als het aankomt op een gepersonaliseerd en gebalanceerd onderwijsprogramma aanbieden. Men benadert de leerlingen vanuit een brede holistische visie, waarbij het gaat om de 4 Q’s van Stephen Covey. SQ (spirituele ontwikkeling), IQ (cognitieve intelligentie), EQ (emotionele intelligentie) en FQ (fysieke intelligentie). Leerlingen krijgen de kans om zich te ontwikkelen tot kritische en open-minded volwassenen die vol zelfvertrouwen de wereld in kunnen. Dit alles begint met positieve aandacht voor iedere leerling en daarbij kijkt men naar de talenten van ieder individu.

Betere ontwikkeling door succesvol te zijn

Waar in het reguliere basisonderwijs gewoonweg vaak de tijd er niet is om kinderen individueel te begeleiden in hun leerproces (lees: vaak zitten er 30 kinderen in een klas) is daar binnen het particulier onderwijs van Florencius geen sprake van. Kinderen krijgen de kans om vol vertrouwen te werken aan vaardigheden die ze nog niet zo goed beheersen en hierdoor blijven ze bijleren. Je kunnen ontwikkelen als creatief individu met zelfkennis, zelfvertrouwen, een zelfstandige houding en positief sociaal gedrag is wat ze op deze privéschool willen bereiken met iedereen. Men kijkt naar de talenten van de leerlingen en ook leerkrachten krijgen de kans om zich door te ontwikkelen en van elkaar te leren. Iedereen die succesvol is ontwikkelt zich doorgaans ook een stuk beter!

Veilige omgeving waar je wordt gezien en gehoord

Als er iets belangrijk is, dan is het wel dat kinderen zich gezien en gehoord voelen. Vol vertrouwen naar school kunnen gaan in een veilige omgeving heeft dus een hoge prioriteit. Om ervoor te zorgen dat iedereen het op deze manier ervaart is het belangrijk om hier goede afspraken over te maken met elkaar. Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag door daar op te reflecteren is de basis. Binnen het particulier onderwijs is er de ruimte om de gedragingen van alle kinderen te kunnen volgen. Positief gedrag wordt beloond en als er sprake is van ongewenst gedrag, dan wordt er zo snel mogelijk ingegrepen. Door alles te blijven reflecteren kan er een volgende keer beter op worden geanticipeerd. Uiteraard maakt men gebruik van een protocollair beleid zodat er in dergelijke gevallen een stappenplan ligt om te volgen.

Heb jij wel eens overwogen om te kiezen voor particulier onderwijs? We lezen het graag in de comments.

Afbeelding: Pexels – Thirdman

Weten wat onze iconen onder de bovenste afbeeldingen en titels betekenen? Wij vertellen je er graag meer over!