De vijfde ziekte, ook wel bekend als erythema infectiosum of ‘parvovirus B19-infectie’, is een virale infectie bij kinderen die vaak voorkomt. Hoewel het meestal een mild verloop heeft en vanzelf overgaat, vragen ouders zich toch regelmatig af of het écht niet gevaarlijk is of kan zijn. In dit artikel vertel ik je wat de vijfde ziekte precies is, wat de symptomen zijn, of er eventuele risico’s zijn en of er eigenlijk een behandeling tegen is. Is de vijfde ziekte gevaarlijk? Let’s find out!

Wat is de vijfde ziekte?

De vijfde ziekte wordt dus veroorzaakt door het parvovirus B19 en geeft een kenmerkende huiduitslag. Het is een van de meest voorkomende virale infecties bij kinderen. De naam ‘vijfde ziekte’ is ontstaan omdat het vroeger werd beschouwd als de vijfde in een reeks veelvoorkomende kinderziekten die bekend waren vóór de ontwikkeling van vaccins.

Symptomen

De symptomen van de vijfde ziekte kunnen variëren, maar wat er eigenlijk altijd bij komt kijken is:

-Koorts
-Hoofdpijn
-Keelpijn
-Vermoeidheid
-Buikpijn
-Een ‘slapped cheek’ uitslag op het gezicht, die eruitziet alsof het kind een klap heeft gehad

De vlekkerige en rode uitslag (die soms jeukt) kan zich ook verspreiden naar de armen, benen en romp.

Overdracht en besmettelijkheid

De vijfde ziekte wordt meestal overgedragen door druppeltjes in de lucht, welke vrijkomen door hoesten of niezen door een geïnfecteerd persoon. Omdat dit al besmettelijk is voordat de uitslag verschijnt, is het moeilijk om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan.

Is de vijfde ziekte gevaarlijk?

Over het algemeen wordt de vijfde ziekte beschouwd als een milde ziekte, vooral bij gezonde kinderen en volwassenen. Vaak verdwijnen de symptomen vanzelf binnen enkele weken en verloopt de ziekte zonder ernstige complicaties. Echter, in sommige gevallen kunnen er risico’s zijn, vooral voor bepaalde groepen mensen.

Risico’s voor zwangere vrouwen

Als een zwangere vrouw tijdens de zwangerschap wordt blootgesteld aan de vijfde ziekte, vooral in het eerste trimester, bestaat het risico op miskraam, doodgeboorte of ernstige bloedarmoede bij de foetus. Het is daarom van groot belang dat zwangere vrouwen niet in contact komen met geïnfecteerde personen en dat ze altijd goede hygiënemaatregelen volgen.

Risico’s voor mensen met een verzwakt immuunsysteem

Mensen met een verzwakt immuunsysteem, zoals mensen met HIV/AIDS, of die chemotherapie ondergaan, kunnen ook een verhoogd risico lopen op ernstige complicaties door de vijfde ziekte. Deze complicaties kunnen ernstige bloedarmoede veroorzaken en mogelijk medische interventie vereisen. Ook hier geldt dat het belangrijk is dat deze mensen niet in contact komen met besmette mensen.

Diagnose en behandeling

De diagnose van de vijfde ziekte wordt meestal gesteld op basis van de kenmerkende symptomen die hierboven te lezen zijn. In sommige gevallen kan een bloedtest worden gedaan om de aanwezigheid van het parvovirus B19 te bevestigen. Er is geen behandeling voor de vijfde ziekte (er is bijvoorbeeld geen vaccinatie zoals de waterpokkenvaccinatie). Dit is omdat het een virale infectie betreft. Over het algemeen wordt rust, voldoende hydratatie en pijnstillers om koorts en pijn te verlichten aangeraden. In ernstige gevallen, vooral bij mensen met een verzwakt immuunsysteem, kan medisch toezicht uiteindelijk toch nodig zijn. Twijfel je, bezoek dan altijd een arts.

Afbeeldingen: Pexels – Karolina Grabowska