De spraakontwikkeling van kinderen begint meestal met brabbelen, gevolgd door het begrijpen van de eerste woorden en korte zinnen voordat ze 1 jaar oud zijn. Gewoonlijk zeggen kinderen rond hun eerste verjaardag hun eerste woordjes en kort daarna hun eerste korte zinnen. Tegen de leeftijd van 4 jaar zijn de meeste kinderen in staat om verstaanbaar te praten, en naarmate ze ouder worden, gaan ze langere en complexere zinnen gebruiken.

Er zijn echter kinderen bij wie de taalontwikkeling niet zo vlot verloopt. Deze kinderen vinden het moeilijk om taal te begrijpen, of hebben moeite met praten. Ze hebben een taalontwikkelingsstoornis, waarbij de taalfunctie in hun hersenen minder goed werkt. Dit heeft niets te maken met een gebrek aan blootstelling aan taal, of gebrek aan interactie met anderen. Ook heeft het niets te maken met een gehoorprobleem.

Signalen

Hieronder vind je enkele signalen waaraan je kunt herkennen dat je kind mogelijk een taalontwikkelingsstoornis heeft:

-Het duurt lang voordat je kind begint te praten
-Je kind praat weinig
-Je kind is moeilijk verstaanbaar
-Je kind begrijpt vaak niet wat anderen zeggen
-Je kind kent maar weinig woorden
-Je kind spreekt alleen losse woorden, of heel korte zinnen
-Je kind maakt veel grammaticale fouten, zoals woorden in de verkeerde volgorde
-Jullie begrijpen elkaar vaak niet.
-Je kind vindt het moeilijk om een verhaal goed te vertellen

Hoe kan een logopedist helpen?

Een logopedist kan de taalontwikkeling van je kind onderzoeken.  Als je vermoedt dat de taalontwikkeling van je kind niet goed verloopt, maak dan snel een afspraak met de huisarts voor een verwijzing naar een logopedist. Jonge kinderen zijn beter in staat om taal te leren dan oudere kinderen, dus vroegtijdige interventie is belangrijk. Onthoud echter dat logopedisten ook oudere kinderen kunnen helpen!

Problemen vaststellen

Een logopedist kan taal- en spraaktesten afnemen om de problemen vast te stellen. Op basis daarvan kan hij/zij een behandelplan opstellen. Daarnaast kan een logopedist ouders helpen om effectief met hun kind te communiceren, zodat het kind de taal beter kan leren. Als je kind moeilijk verstaanbaar is, kan de logopedist ook hierbij ondersteuning bieden. Hij/zij kan met je kind oefenen om taal beter te begrijpen, beter te praten en zinnen te vormen. Daarnaast kan de logopedist ook helpen bij het ontwikkelen van vertelvaardigheden.

Wat kun je als ouder zelf doen?

Als ouder kun je je kind ook ondersteunen in zijn/haar taalontwikkeling door de volgende tips te volgen:

-Praat veel met je kind en beschrijf wat je doet. Bijvoorbeeld: “Nu gaan we de borden op tafel zetten. We hebben twee grote borden en twee kleine borden nodig. Laten we ook meteen wat te drinken pakken.”
-Benoem wat je ziet. Bijvoorbeeld: “Kijk, daar is een rode auto.”
-Vertel wat er gebeurt. Bijvoorbeeld: “De bel gaat. Wie zou dat zijn? Zullen we gaan kijken wie er is?”
-Bespreek gevoelens. Bijvoorbeeld: “Goed zo, je hebt je boterham opgegeten. Dat heb je goed gedaan! Was het lekker? Ik had pindakaas op mijn boterham, want ik lust heel erg graag pindakaas.”
-Koop boekjes die aansluiten bij de taalontwikkeling van je kind, of leen ze uit de bibliotheek. Lees deze boekjes vaak voor.
-Zing samen liedjes en doe eventuele gebaren erbij.
-Kijk samen naar  filmpjes op televisie, die passen bij de (ontwikkelings)leeftijd van het kind.
-Luister altijd goed naar je kind en geef hem/haar de tijd om zelf dingen te vertellen, al gaat dit moeizaam.

Afbeelding: Ketut Subiyanto – Pexels