Alleenreizende ouder met minderjarig(e) kind(eren) opgelet! Ga jij binnenkort op vakantie met je kind zonder je partner ? Of ga je alvast vooruit en sluit je partner later aan? In beide gevallen zijn er enkele zaken waar je rekening mee moet houden. Als je alleen met je kind (of meerdere kinderen) naar het buitenland reist, dan is toestemming van de andere ouder vereist. Deze toestemming kan worden gegeven door het ondertekenen van een specifiek formulier genaamd “Toestemming reizen met minderjarige naar het buitenland“. Door dit formulier in te vullen en door beide ouders te laten ondertekenen, zorg je ervoor dat alles soepel verloopt op de luchthaven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grondige controle op de luchthaven

Het ingevulde formulier en de andere vereiste documenten (zie hieronder) worden grondig gecontroleerd door de marechaussee om kinderontvoering te voorkomen. De marechaussee is altijd volop aanwezig op iedere luchthaven, inclusief  op het loket waar paspoorten/identiteitskaarten worden gecontroleerd. Als ze zien dat je alleen met je kind reist, zullen ze je hoogstwaarschijnlijk vragen stellen om zaken te kunnen verifiëren. Vaak stellen ze de vragen aan de volwassene, maar indien mogelijk kunnen ze ook het kind een aantal vragen stellen over de reis die gemaakt gaat worden. Als alles in orde is (gelukkig is dat meestal het geval), kun je door naar de gate. Zijn er dingen die niet kloppen, dan word je hoogstwaarschijnlijk apart genomen om e.e.a. nog te checken.

Naast het ondertekende toestemmingsformulier moet je de volgende documenten ook meenemen:

-Jouw identiteitsbewijs en dat van je kind
-Een kopie van het identiteitsbewijs van de ouder die toestemming geeft
-Een uittreksel uit de Basisregistratie personen van het minderjarige kind, inclusief oudergegevens. Dit uittreksel kan worden  verkregen bij de gemeente, maar daar zijn kosten aan verbonden
-Een recent uittreksel van het gezagsregister, dat verkrijgbaar is bij de rechtbank zonder kosten
-Als er een ouderschapsplan is, of als er een gerechtelijke uitspraak is over de omgang, moet je ook een kopie daarvan meenemen

Reizen met de auto naar het buitenland

Veel mensen denken dat het toestemmingsformulier en de bijbehorende documenten alleen nodig zijn als ze met hun kind vliegen, maar dat is niet juist. Zodra je alleen met je kind naar het buitenland reist, moet je deze documenten bij je hebben. Dit geldt dus ook als je bijvoorbeeld met de auto naar Frankrijk of Spanje gaat. Hoewel de kans op controle op een luchthaven uiteraard groter is dan bij het reizen met de auto, bestaat er nog steeds een mogelijkheid dat je gecontroleerd wordt. Als je dan de documenten niet kunt tonen, krijg je te maken met een hoop problemen en veel gedoe. Daarom is het altijd aan te raden om alles bij je te hebben, als je alleen met je kind naar het buitenland reist.

Op vakantie met een andere volwassene

Als kinderen met iemand anders dan hun ouders op vakantie gaan, moet ook het toestemmingsformulier worden ingevuld. Ook hier geldt dat beide ouders het formulier moeten ondertekenen en de andere gevraagde documenten moeten ook aanwezig zijn. Ook de begeleidende persoon zal het formulier moeten ondertekenen.

Afbeelding: Kelly SikkemaUnsplash